Jdi na obsah Jdi na menu

Úvod

Guild Wars není nejvhodnější nazvat MMORPG, sami autoři ji nazývají CORPG (Cometitive Online Role Playing Game). Jedná se o to, že ve hře není jen jeden obrovský svět, který sdílejí stovky a tisíce hráčů. Všichni hráči se potkávají ve městech, kde mohou spolu komunikovat, obchodovat nebo vytvářet party. V případě, že se taková skupina hráčů dohodne, tak se pro ně vytvoří vlastní kopie herního světa (takzvaná instance, kde se nebude nacházet žádný jiný hráč nepatřící do této skupiny). Výhodou tohoto řešení je velmi nízká náročnost na internetové připojení. Hru mohou bez problémů hrát i hráči s běžným dial-up připojením.

Systém hry

Základy

Samotná hra je rozdělená na dvě základní části. První je PvE část (z anglického Player vs Environment, tj. hráč proti prostředí), ve které hráč, případně skupina hráčů, plní úkoly a mise a postupují dále v příběhu. Druhou, nosnou častí této hry je PvP část (z anglického Player vs Player, tj. hráč proti hráčovi). Obě části se řídí stejnými pravidly, ale styl hraní je značně odlišný.Ve hře můžete postupovat po úrovních, maximální úroveň je 20.Úrovné získáváte plněním úkolů, příběhových misí nebo zabitím nepřátel.

Povolání

Při vytvoření nové postavy jí hráč určuje primární povolání. Později v průběhu hraní (při PvP hře ihned) hráč vybírá i sekundární povolání. Každé povolání má několik unikátních vlastností, do kterých hráč rozděluje body a tak určuje vlastnosti své postavy. Každé povolaní má i jednu primární vlastnost, která je přístupná pouze tehdy, když má vaše postava toto povolání určené jako primární. Ze sekundárního povolání je možné body přidělovat do všech vlastností, kromě primární. Přidáním bodů do vlastnosti se zlepšuje účinek všech dovedností (skillů), které tato vlastnost ovlivňuje. Například při hře za elementalistu přidáním bodu do fire magic zvyšujete účinek všech kouzel používajících oheň.

Skilly

Každé povolání má k dispozici unikátní sadu dovedností. Ty hráč seskupuje do tzv. buildů, v jednu chvíli může být v buildu max. 8 skillů. Jejich výběr je mimořádně důležitý při plánování útoků a obrany proti nepřátelům. Každé povolání má k dispozici víc než 100 dovedností. Některé z nich jsou totožné pro všechna povolání. Účinnost většiny z nich je závislá na množství přidělených bodů k vlastnosti, ke které kouzlo patří. Výjimkou jsou skilly, které se neváží k žádné vlastnosti.

Vlastnosti skillů

 • Cena - vyjadřuje kolik energie (many) se spotřebuje při vyvolání nebo při pokusu o jeho vyvolání
 • Doba aktivace - vyjadřuje čas potřebný na aktivaci skillu
 • Čas obnovy - vyjadřuje minimální čas potřebný na opětovné použití skillu po posledním použití

Typy skillů

 • Attack - útok. Patří sem všechny útoky zbraňemi při boji na blízko i na dálku.
   • Melee Attack - útok zblízka. Může být proveden kladivem, sekerou, mečem, dýkou nebo kosou. Vetšina je vázána na Warriorské nebo Dervishovi atributy.
  • Warrior - některé jeho útoky potřebují Energy a jiné Adrenalin (většina).
   • Hammer Attack - útok kladivem. Útoky kladivem se vyznačují velkým uděleným zraněním a knockdownem (sražením nepřítele k zemi). Nevýhodou je že nemůžete nosit štít.
   • Axe Attack - útok sekerou. Sekery se vyznačují největším DPS (damage per second, zranění za sekundu) ze všech zbraní.
   • Sword Attack - útok mečem. Meč dokáže jako jediná warriorova zbraň udělit kondice Cripled a Bleeding.
  • Assasin - assasin má různé druhy útoků ale používá na ně vždy jen dýky. Útoky provádí v tzv. kombech, musí na sebe navazovat. Všechny potřebují Energy.
   • Lead Attack - začíná kombo
   • Off-hand Attack
   • Dual Attack
  • Ranger
   • Bow Attack - útok lukem. Nejvíce interupt skillů je vázáno na luk. Také dokáže udílet mnoho kondic, mezi nejdůležitější patří Poison. Spotřebovávají Energy.
   • Pet Attack - útok rangerova ochočeného zvířete.
  • Paragon
   • Spear Attack - útok oštěpem. Všechny útoky oštěpem jsou na dálku. Některé spotřebovávají Energy a některé zase Adrenalin.
  • Dervish
   • Scythe Attack - útok kosou. Vyznačuje se tím že může zranit několik nepřátel najednou (pokud stojí blízko u sebe). Potřebují Energy.
 • Signet - speciální druh skillu, který na aktivaci nepotřebuje žádnou energii
 • Stance - druh skillu, který nepotřebuje žádný čas na aktivaci. Postava může mít najednou aktivovanou pouze jednu stance. Aktivací jiné stance se účinek první ruší.
 • Spell - kouzlo, největší skupina skillů
  • Enchantment Spell - patří do skupiny kouzel. Vyznačuje se dlouhodobým příznivým účinkem na postavu, na kterou byl seslán. Je možné mít na sobě víc než jeden enchantment.
  • Hex Spell - patří do skupiny kouzel. Vyznačuje se dlouhodobým nepříznivým účinkem na postavu na kterou byl seslán. Je možné mít na sebe víc než jeden hex.
  • Weapon Spell
  • Well Spell
  • Item Spell
 • Preparation – skill, který ovlivňuje vaše útoky po následujících několik sekund.
 • Trap - past. Vytvoří na místě použití past, která poškodí procházející nepřátele.
 • Glyph – skill, který vylepší účinek následujícího skilu.
 • Ritual - vytvoří tzv. spirit (ducha), dělí se na Nature Ritual, Binding Ritual a Ebon Vanguard Ritual.
  • Nature Ritual - skilly náležící rangerům. Vytvoří spirita který ovlivňuje jak nepřítele tak spojence. Nedá se určit jestli je efekt prospěšný nebo ne, vždy záleží na okolnostech a ostatních skillech.
  • Binding Ritual - ritualista vyvolá spirita který buďto útočí na nepřítele nebo má nějaký pozitivní efekt na spojence.
  • Ebon Vanguard Ritual - stejný jako Nature Ritual ale ovlivňuje jen spojence. Tento rituál můžou používat i jiné profese než ranger.
 • Ward - vytvoří tzv. totem který v oblasti negativně ovlivňuje nepřítele.

Cena skillů

Většina skillů při aktivaci spotřebovává energii nebo adrenalin, přičemž k spotřebě dochází hned na začátku aktivace skillu. Jestli je aktivace přerušena, či už hráčem samotným, nebo nepřítelem, hráč energii investovanou do vyvolání skillu ztrácí. V hře existují i skilly, tzv. signety, které při aktiváci nespotřebovávají energii ani adrenalin.

Energie

Energie je univerzálním platidlem za vyvolání skillu. Velikost zásoby energie ovlivňuje povolání, druh brnění a zbraně, které hráč používá. Energii hráč získává použitím některého ze skillů na doplnění energie nebo postupnou regenerací. Základní regenerace se pohybuje v závislosti od primárního povolání od jednoho až po dva body do energie za sekundu. Působením některých skillů je možné regeneraci posilnit až na pět bodů energie za sekundu. Typická cena skillu se pohybuje od 5 do 25 bodů energie. Hráči může použitím skillů doplňovat energii pouze sami sobě. Výjimkou je nekromancer, který jediný disponuje skilly na zrychlení regenerace energie pro spoluhráče.

Adrenalin

Adrenalin je speciálním druhem energie. Nabíjí se při boji tím, že hráč zasáhne nepřítele zbraní. Adrenalin se nenaplní do společného zásobníku s energií. Každý adrenalinový skill má vlastní zásobník. Když hráč používá více skillů využívajících adrenalin, jejich zásobníky se plní současně. Použití skillu využívajícího adrenalin způsobí úplné vyprázdnění zásobníku tohoto skillu a současně odebere 1/4 adrenalinu ze všech ostatních adrenalinových skillů. To znamená, že adrenalinové skilly nemohou byt použité v sérii bez dalších zásahů protivníka. Jestli ale používaný adrenalinový skill slouží na útok na nepřítele a nebude zablokovaný, tak úspěšný zásah způsobí doplnění adrenalinu do zásobníků ostatních skillů a bude je možné použít. Jedním zásahem se do každého zásobníku adrenalinového skillu doplní jeden dílek adrenalinu. Adrenalin se doplní i tím, že hráč utrží zásah od nepřítele. Tímto způsobem hráč získá 1/4 dílka adrenalinu za každý utržený zásah.

Gildy

Gildy jsou skupiny hráčů. Hráč který gildu zakládá, se stává jejím velitelem. Každá gilda si může vytvořit a koupit svůj vlastní plášť, případně tzv. Guild Hall, sídlo gildy, které je potřebné pro hraní gildovních zápasů.

Taktika

Taktika je v této hře mimořádně důležitá. Výběr skillů je důležitou částí taktiky. Když postava má primární a sekundární povolání a od každého z těchto povolaní získá víc než 100 skillů, získá k dispozici přibližně 250 skillů, ze kterých je možné při hraní použít pouze 8. Platí to i pro PvE část, i pro PvP část . Při výběru skillů je potřeba brát ohled na to, jestli hrajeme PvE nebo PvP. Dále je třeba brát ohled i na skilly ostatních hráčů v týmu, abychom mohli využívat speciální vlastnosti skillů při použití v kombinacích.

PvE

PvE část hry se skládá z plnění úloh a misí. Nová PvE postava má level 1. Vyšší levely (maximum je 20) hráči získávají po nasbírání určitého množství zkušeností. Zkušenosti se dají získat následujícími způsoby:

 • Plnění úloh
 • Plnění misí
 • Zabíjení nepřátel

Při hraní PvE jsou města jedinými místy, kde se hráči mohou potkávat ve velkém množství. Kvůli nižší náročnosti na internetové připojení je i počet hráčův ve městě omezený. Když přesáhne určitý počet, vytváří se nová kopie města, tzv. district. Přechod mezi jednotlivými kopiemi je možný.

Po odchodě z města je vygenerovaná nová kopie lokace, do které hráč/hráči vstupují. V této kopii mapy se nacházejí pouze hráči, kteří se spojili do skupiny. Při hraní PvE se na mapě nacházejí vždy pouze hráči jedné skupiny. Nepřátele tu tvoří pouze počítačem ovládané monstra, které neoživnou po určitém čase jako je to v jiných hrách ale až v momentě, když je mapa znova vygenerovaná. Pro opětovný boj s nimi je potřebné přejít na jiné území nebo do města a vrátit se zpět.

PvP

PvP je nosnou částí hry. V soubojích se tam potkávají týmy hráčů, případně jednotlivci. Velikost bojujících skupin hráčů je daná typem souboje. Obyčejně je to 4 nebo 8 hráčů.

Arény

Arény jsou jedním z typů PvP her v Guild Wars. Je to aréna pro 4 hráče. Hráč má na začátku přístup pouze do tzv. random arény. To je aréna, ve které není možné sestavovat tým. Ten je v momente zahájení hry sestavený náhodně z hráčů čekajících na hru. Až hráč, kterému se podaří v této random aréně získat nepřerušenou sérii 10 výher získává přístup do dalších arén, například do Team arény. Tam je možné sestavit si skupinu podle představ hráčů.

Heroe's Ascent

Heroe's Ascent je typ arény pro 8 hráčů. Ta je přístupná pouze pro hráče, kteří v random aréně získají nepřerušenou sérii 10 výher. V tomto typu PvP hráči po spuštění musí nejprve porazit skupinu počítačem řízených bojovníků. Podle času, kolik jim tato úloha zabere, získají bonus do následujícího souboje. V tomto souboji se už bojuje proti lidským protihráčům. Po každé výhře vítěz postupuje do nové mapy, na které se střetne s dalším hráčem. Po prohře je postava vrácená do města, ve kterém se vytvoří nový tým a všechno se začíná od začátku. Na prvních mapách soupeří pouze 2 týmy. Později to jsou 3 a 4 teamy. Poslední mapou je tzv. Hall of Heroes. Po výhře v této místnosti vítěz obdrží hotovost, náhodné předměty a sigil, což je materiál potřebný pro koupi guild hallu.

Výhry v Heroe's Ascent jsou bodované. Hráč sbírá body na svůj účet a po dosáhnutí jistého množství bodů získává nový stupeň, tzv. Rank. Rank nemá žádný vliv na vlastnosti hráče, má jen informační charakter.

Alianční bitvy (Alliance Battle)

Bližší informace se dočtete v článku: Alianční bitvy
V tomto typu PvP hry proti sobě stojí 2 aliance. Aliance Kurziků a Luxonů. Tento typ PvP byl zavedený až po vydaní Guild Wars Factions.

Guild Battle

Bitvy klanů jsou primárním PvP prvkem hry. Je to hra pro 8-členné týmy. Tento druh PvP mohou hrát pouze ty gildy, které vlastní Guild Hall. Je možné hrát nebodovaný, nebo bodovaný guild battle. Při nebodovaném je potřebné najít si gildu, která bude s Vámi tento zápas ochotná hrát. Při bodovaném guild battle je soupeř vybíraný náhodně, přičemž je braný ohled na vaše aktuální umístění v světovém žebříčku. Tento žebříček je každých několik týdnů pozastaven a několik týmů z jeho čela hraje semifinálové zápasy. Za umístění v žebříčku a v semifinále jsou gildám udělované speciální body, které jsou po ukončení PvP sezóny spočítané. Týmy s nejvyšším počtem bodů postupují do finále světového šampionátu v Guild Wars, který se koná jednou za rok. Po odehrání semifinálových zápasů je žebříček resetovaný, takže všechny gildy začínají bojovat o svoje umístění znovu.

Guild Battly se hrají v guild hallech. Vždy se hraje v guild hallu jednoho z týmů. Cílem je zabít Guild Lorda, který je umístěný v základně obou týmů. Guild Lord je chráněn několika počítačem řízenými postavami (NPC) a dvěma počítačovými bodyguardy. Všichni počítačem řízení obránci v 30. minutě hry vybíhají ze základny. Po 35. minutě hry ze základny vybíhá i samotný Guild Lord. Hra končí v momentě, když je jeden Guild Lord mrtvý. Vítěz získá několik bodů do ratingu. Poražený ztratí tolik bodů, kolik získá soupeř. Když hrají 2 týmy se stejným umístěním, vítěz získá a poražený ztratí 15 bodů.

Poplatky

Další podstatnou věcí, která odlišuje GW od ostatních MMORPG her je způsob distribuce. Za samotné hraní není potřeba platit žádné měsíční poplatky, jediné co pro hraní potřebujete, je originální hra.

Hra je pravidelně aktualizovaná, akorát dvakrát autoři vydali placené rozšíření v podobě nových povolání, nových oblastí, skillů, nepřátel atd. Tato rozšíření však nejsou nutná pro další hraní a hráč který vlastní pouze původní hru, by neměl mít žádné nevýhody proti hráčům, kteří si tyto rozšíření zakoupili (tedy samozřejmě nebudou moci používat nové skilly nebo hrát za nové postavy). Podobně to platí i opačně, tedy hráč si může koupit pouze rozšíření a nemusí vlastnit původní verzi hry. Hráč s kteroukoliv zakoupenou částí Guild Wars má přístup do všech PvP oblastí, ale PvE si zahraje pouze v oblastech, které obsahují jimi zakoupené časti hry.

Tituly

Po vydaní přídavku Guild Wars Factions se všem hráčům (i těm, kteří Factions nevlastní) otevřela možnost získávat tituly. Tituly se dají rozdělit podle více kategorií, například na PvE a PvP tituly, případně na tituly vztahující se k jediné postavě, která titul získala, nebo k celému účtu hráče (k všem postavám vytvořených hráčem). Po získaní titulu se zpřístupní možnost zobrazit si tento titul pod jménem hráče. Titul bude ale zobrazený pouze v městech. Po odchodu z města se zobrazení titulu automaticky vypne. Tituly nemají žádný vliv na vlastnosti hráče, mají sloužit pouze na zpestření hry s cílem vytvořit soutěž, kdo vybraný titul získá jako první.

Účty

Avšak množství postav je bez placených přídavků do hry (ve formě zadaných kódů) omezeno pouze na na čtyři.

Části hry

Pro hraní stačí vlastnit aspoň jednu z častí hry. Koupí další části se hráčovi zpřístupní nové mapy PvE oblastí, nové postavy a nová kouzla jak pro nové, tak i pro postavy povolaní z jiných verzí. PvP část je přístupná ze všech častí hry a je vždy stejná.

Guild Wars Prophecies

První část hry, původně označovaná pouze jako Guild Wars. Později kvůli vydání nových verzí byl k názvu hry přidaný text Prophecies. Obsahuje 6 základných povolaní. Jsou to:

 • Warrior - bojovník. Meče, sekery a velká kladiva jsou jeho typickými nástroji.
 • Ranger - lukostřelec. Ovládá luky a může spolupracovat se zvířaty.
 • Elementalista - mág. Vládne vodě, vzduchu, zemi a ohni.
 • Necromancer - ovládá silu mrtvých, silu krve a silu zaříkání. Bojujete s ním po boku armády vytvořené z těl nepřátel.
 • Mesmer - mág a mistr protiútoků. Postrach ostatních povolání.
 • Monk - léčitel. Používá především kouzla na léčení a ochranu, ale má k dispozici i mimořádně ničivá kouzla a proto je silným nepřítelem.

Guild Wars Factions

Druhá část hry situovaná v orientálním prostředí. S touto verzí se do hry zapojili i 2 nové povolání. Jsou to:

 • Assassin - nájemný vrah, mistr boje zblízka, jeho typickou zbraní jsou dýky.
 • Ritualista - mág spjatý s přírodou. Vyvolává tzv. spirity s různými vlastnostmi.

Guild Wars Nightfall

Třetí už vydaná část hry. 2 nové povolání:

 • Dervish- bojovník s kosou, který má plošný útok a může se převtělit do různých polobohů.
 • Paragon - podobný jako warrior, používá oštěp, má podporovací kouzla pro družinu/partu.

Guild Wars: Eye of the North

 • Žádné nové povolání, do tohoto datadisku se dá dostat pouze s vytvořenou postavou v jiné kampani. Na rozdíl od ostatních datadisků, jejichž umístěním byl zcela nový kontinent, navazuje GWEN na první z dílů (GW:Prophecies) a rozšiřuje původní kontinent na dvojnásobek, obohacuje původní příběh a přidává cca 22 dungeonů.

 

 

 

Recenze

Guild Wars je hra, která vyvolala obrovská očekávání a silné emoce už rok před svým vydáním. Pozornost hráčské veřejnosti upoutalo spojení korejské společnosti NCSoft s přeběhlíky z Blizzardu, kteří vytvořili princip Battle.netu - online služby pro multiplayer v Diablu II. Battle.net se i přes miliony problémů s různými podvody ukázal jako nesmírně úspěšný koncept, který díky nutnosti registrace sériového čísla hry výrazně zvýšil prodeje, a to i v České republice podobně, jako se to podařilo Valve u Half Life. 
Samotná důvěra v know-how vývojářů by pravděpodobně pro celosvětové šílenství nestačila, proto NCSoft přitvrdil a nabídl zájemcům možnost hru vyzkoušet v průběhu vývoje, první fáze testování byla veřejná, jak se hra přiblížila k vydání, měli k víkendovým návštěvám ve světě Tyria přístup už pouze předplatitelé a účastníci různých marketingových akcí 
během víkendových akcí. Díky tomuto přístupu si Guild Wars získaly rekordní počet předobjednávek. První týdny prodejů znamenaly jednoznačně první příčku v prodejnosti her na platformu PC, obdobně masově zaměřený World of Warcraft musel přenechat místo svému pravému soupeři. Je to tak, konkurencí Guild Wars není EverQuest 2 nebo žádná jiná plnohodnotná MMORPG, ale právě jednoduchá onlinovka určená zejména začátečníkům a masovému publiku zaměřenému na akci obecně.

Čeští hráči to měli s přístupem ke Guild Wars obtížnější, původní distributor nasadil opravdu vysokou cenu, ale i tak patřily GW k nejočekávanějším hrám. Když se distribuce hry ujal CD Projekt, došlo k zásadní změně, cena hry byla sražena na 999 korun, což zájem hráčů katapultovalo raketově vzhůru. S novým distributorem přišlo rozhodnutí o lokalizaci manuálu, které je spojené s odložením datem uvedení hry na 20. 6. Několikatýdenní skluz ve vstupu českých hráčů (pokud si hru neobjednali ze zahraničí) do Guild Wars samozřejmě není žádnou tragédií a základní informace v češtině ocení drtivá většina zájemců o tuto hru.

Cena hry byla sražena na 999 korun, což zájem hráčů katapultovalo raketově vzhůru.

Guild WarsA co je ve světě Tyria vlastně čeká? I přes obecné srovnávání Guild Wars s MMORPG tituly (a informování o nich i v Online světech na Bonuswebu) GW není klasickou online hrou na hrdiny. Autoři používají označení kompetitivní online hra na hrdiny a v překladu pro běžného člověka jde o akční mlátičku ve fantasy stylu, která se hraje online a soustředí se na boje mezi hráči. Ale to samozřejmě není všechno.
Základem je vytvoření 
postavy. Možnosti v této fázi nejsou příliš široké, k dispozici je pouze jedna rasa, ale vzhled postav se liší podle zvoleného povolání, kterých je ve hře celkem šest. V rámci nabídky jednotlivých povolání můžete upravovat účes, barvu vlasů nebo typ obličeje. Nabídka je ale velice omezená, zejména ve srovnání se špičkou v úpravě vzhledu postavy, kterou představuje EverQuest 2 a Star Wars Galaxies.

Geniálním tahem vývojářů GuildWars je možnost vytvoření nejen klasické herní postavy, která začíná na levelu jedna a pomalu se prokousává spoustou dobrodružství, úkolů a tunami mrtvol ke dvacáté, zatím finální, úrovni, ale také vytvoření postavy pro PVP - bitky proti lidským protivníkům. Tato postava je okamžitě vytvořena na úrovni 20, její schopnosti a vybavení jsou však omezené na výběr z připravených šablon, ovlivnit jde ještě vybavení pouhým výběrem mezi několika málo variantami. S takovou postavou je možné se účastnit základních bitek, ale čím dále je hra od svého vydání, tím obtížnější je s touto PVP postavou dosáhnout úspěchu. Klíčem k němu je získávání schopností a vybavení s postavou, která prochází obsahem hry hezky od začátku.

Guild WarsVýběr povolání není příliš složitý, šest možností pokrývá základní archetypy hrdinů: tři druhy mága (magie ohně, magie smrti a magie iluzí), válečníka, bojového mnicha a nakonec dobrodruha - hraničáře. Každý tak má možnost vybrat si, co je jeho srdci blízké. Prvních pár kroků ve světě Tyria probíhá v provincii a městě Ascalon, kde na hráče čeká řada základních úkolů, které ho seznámí s principy hry a schopnostmi daného povolání. Po chvíli se herní obzor rozšíří - kromě základních dovedností totiž jako odměnu za plnění úkolů dostanete nové schopnosti, které v jiných hrách postavy získávají spíše automaticky při dosažení určité úrovně.

Další prohloubení zprvu velmi jednoduchého principu přichází stále ještě v přípravné fázi, kdy máte možnost zvolit si druhé povolání. Tato možnost výrazně zvyšuje rozmanitost postav ve hře, protože kombinovat lze všechna povolání se všemi. V boji potom můžete používat efektivně dovednosti obou povolání. S objevováním nových a nových dovedností ale zjistíte, že se všechny nemůžete používat zároveň, maximální počet přístupných dovedností je osm. To je okamžik, kdy se z jednoduché plácané stává hra, která klade důraz i na přemýšlení a správnou volbu taktiky. Nastavení dovedností lze totiž měnit pouze ve městech nebo před vstupem do arény. 
Nové dovednosti je možné získat nejen jako odměnu za splnění úkolu, některé je možné získat obyčejným 
nákupem u obchodníků a naopak, pokročilé dovednosti je možné získat riskantním učením od mocných nepřátel. Všechny dovednosti, které získáte se svou RP postavou, má k dispozici také PVP postava, takže můžete ve bojích proti ostatním pokračovat s lepšími schopnostmi ještě dříve, než se s RP postavou dostanete až na dvacátou úroveň.

Guild WarsPrvním bojem s lidským nepřítelem končí také sladký pobyt v první herní oblasti, kde je tráva zelená a potvory slabší a osamocené. Odchod z města je provázen příběhem, vašeho odchodu se účastní i samotný princ a nechybí ani animované sekvence, které završují splnění významných úkolů. Hra má vytvořenu lineární osnovu tvořenou právě tímto typem úkolů, i když nechybí ani oblasti pro volné pobíhání a válčení, nicméně smyslem této části hry je pouze připravit postavu na boje proti ostatním hráčům v různých týmových disciplínách v nejrůznějších arénách, které se liší podmínkami boje a počtem účastníků na obou stranách. 
Odchod z města představí nenásilnou formou kromě fungování PVP také další neobvyklou vlastnost Guild Wars a tou jsou žoldáci - počítačem ovládané postavy, které doplňují vaši družinu dobrodruhů. Tato vlastnost je opravdovým dotykem génia. Nejenže připomíná klasické hry na hrdiny jako byl Dungeon Master nebo série Eye of Beholder (ale to asi nepamatujete), ale v prostředí online hry umožňují hrát samostatně, pokud není online žádný váš kamarád a necítíte se na dohadování s někým cizím.

Nevýhodou využití žoldáků je pomalejší získávání zkušenosti a menší podíl na kořisti, ale tyto nevýhody má v jisté formě i hra ve skupině s lidskými spoluhráči. Skutečným problémem tak je spíše občas selhávající umělá inteligence a hlavně nemožnost ovládat chování svých „podřízených“. Nemožnost volit taktiku pro celou skupinu bohužel znamená častou ztrátu slabších členů skupiny jako jsou mágové. Podobným problémem trpí i práce s „pomocníky“, které mají k dispozici hraničáři (po ochočení divokého zvířete) a nekromanti (v podobě dovedností, které vyvolají nemrtvé).

Díky jednoduchým modelům a prostým texturám je hra méně náročná na výkon počítače.

Guild WarsZákladem celých Guild Wars je PvP. To se odehrává v arénách a pro úspěch je nutná spolupráce členů týmu, vhodná kombinace postav a dovedností. Hra počítá s několika drobnostmi, které PvP dělají zajímavějším, jde například o možnost blokovat postup nepřítele, kolem bojovníka se jen tak snadno neprotáhnete ke slabému mágovi, budete muset obíhat, postava s lukem nebo mág si mohou také vesele kouzlit z útesu, na jehož vrchol vede dlouhá cesta a terén vůbec hraje v bojích důležitou roli. Možnost okamžitě začít hrát s postavou na nejvyšší úrovni navíc PvP zbavuje problému s vytvořením vztahu mezi hráčem a postavou, kdy poražení někdy nesou opravdu těžce smrt své postavy.

Až do této chvíle Guild Wars vytahují z rukávu jeden trumf za druhým, ale i falešný hráč má jen omezenou zásobu karet a 3x by mu srdcové eso nikdo nesežral. I Guild Wars tak po čase ztrácejí na dechu - tedy opět hlavně ve srovnání s plnohodnotnými MMORPG, se kterými je tento nástupce Diabla II porovnáván. Základem v online hře na hrdiny bývá komunikace, nejen společný boj, ale různé formy interakce. V Guild Wars jsou tyto možnosti očesány na minimum. S ostatními hráči se můžete potkávat pouze ve městech, neexistuje možnost vyrábět předměty, ty hráčům z donesených surovin poskládají NPC. Výjimkou je komunikace uvnitř hráčského cechu - Guildy. Kromě komunikačního kanálu (pro hraní se stejně hodí spíše TeamSpeak nebo obdobná aplikace pro hlasovou komunikaci) nabízí příslušnost v guildě také výhodu v podobě pláště se znakem cechu.

Krásy cestování

Rozsáhlá mapa světa Tyria láká k objevování. Hledat ale pouhým bloumáním cíle různých úkolů by byl čirý masochismus. Toho budete ušetřeni díky systému rychlých přesunů mezi městy. Stačí otevřít mapu, kliknout na cílové město a to je vše. Rychle pohodlně, bez ošoupaných podrážek. Hledání úkolů usnadňuje zase šipka na kompasu, který ukazuje směr, kterým leží vytoužený cíl. Ukazuje ale přímý směr, cestu klikatou krajinou si budete muset najít sami.

 

Veškeré herní akce tedy plnění úkolů, boje proti ostatním hráčům probíhají v oblastech, které jsou pro každého hráče nebo skupinu vytvořeny zvlášť a nelze v nich potkat nic než počítačem ovládané postavy a nepřátele. Právě tento systém umožňuje distribuovat Guild Wars jako hru bez měsíčních poplatků, protože má minimální nároky na technologické zázemí, kapacitu připojení herních serverů do internetu a nakonec i na zaměstnance, kteří by se jinak o mohutnější infrastrukturu museli starat.

 

Klady a zápory

 

 
Plus Výborný poměr cena/zábava
Plus Dobře vyřešené cestování
Plus Možnost účasti v PvP hned od začátku

Mínus Pouze akce a PvP, absence dalších aktivit 
Mínus Malá rozmanitost nepřátel 

 

 

 

Šetření na technologiích je vidět i z dalších prvků hry. Je evidentní, že pro GuildWars byly použity prvky z jiných her NCSoftu. Postavy ve hře jsou sice na první pohled líbivé, druhý pohled ale prozrazuje příliš velkou jednoduchost jejich modelů a malou variabilitu vzhledu postav i předmětů. Malý počet různých modelů je snad společným osudem moderních online her, ale v případě Guild Wars je tento nedostatek opravdu výrazný. Každý, kdo hrál EverQuest 2 nebo třeba Lineage II ze stáje NCSoftu, se proto nad grafikou GuildWars musí ošklíbat. Na druhou stranu je pravda, že díky jednoduchým modelům a prostým texturám je hra méně náročná na výkon počítače a navíc se opět snižuje objem přenášených dat a NCSoft šetří náklady.

Guild WarsAni ozvučení hry není špičkové, zvuky boje a atmosférické zvuky celkem ujdou, ale to je vše, ve hře chybí namluvení postav. Kompletní namluvení MMORPG přinesl EverQuest 2 a tato drobnost neuvěřitelným způsobem zvyšuje požitek ze hry, každá nová hra, která bude dál spoléhat na to, že hráči budou číst texty z obrazovky, je zpátečnická. U Guild Wars je to škoda tím spíš, že ve hře zas tolik textů k namluvení není, tedy ve srovnání s plnohodnotnou MMORPG. I když těžko tohle vyčítat, když Svět Warcraftu také spoléhá na to, že jsou hráči gramotní. Na vyšší úrovni je hudební doprovod, hudební CD, které je součástí sběratelské verze hry, se těší poměrně velké oblibě. NCSoft hodlá vydělávat další peníze na nabídce další hudby do Guild Wars za poplatek. Hudební balíčky, část hudby bude dostupná i zdarma, mají tak trochu vyplnit čas do vydání prvního datadisku, který přijde až v roce 2006, běžná frekvence vydávání přídavků má být 6 měsíců.

Hráči, které soupeření s živými protivníky v prostředí RPG neláká, budou mít za 999 korun slušnou dávku zábavy, herní doba pro splnění všech úkolů a dosažení 20. úrovně je odhadována na cca 100 hodin, tolik single player hry nenabízejí. Pokud naopak máte rádi mlácení ostatních ve stylu, kdy rozhoduje vybavení a dovednosti vaší postavy, budou pro vás Guild Wars rájem na zemi. No a všichni, kdo od hry na hrdiny očekávají více, mají možnost zvolit opravdovou MMORPG, na trhu jich je víc než dost.